pacman, rainbows, and roller s
N A M A _ S H I O
KELINCI [tow]
01 13 25 37 49 61 73 85 97
MACAN [houw]
02 14 26 38 50 62 74 86 98
KERBAU [gu]
03 15 27 39 51 63 75 87 99
TIKUS [ci]
04 16 28 40 52 64 76 88 00
BABI [ti]
05 17 29 41 53 65 77 89
ANJING [kao]
06 18 30 42 54 66 78 90
AYAM [kee]
07 19 31 43 55 67 79 91
MONYET [khauw]
08 20 32 44 56 68 80 92
KAMBING [yo]
09 21 33 45 57 69 81 93
KUDA [beh]
10 22 34 46 58 70 82 94
ULAR [coa]
11 23 35 47 59 71 83 95
NAGA [liong]
12 24 36 48 60 72 84 96